Đầu cáp Coupling 630A 24kV và Coupling 630A 36kV

 

Áp dụng:

Đầu cáp đấu chồng Coupling CTKS 630A phù hợp đấu nối tiếp vào sau đầu cáp Plug-in Cellplux, loại CTS 630A 24kV và 36kV.  Đầu cáp Coupling CTKS 630A sử dụng đầu cốt có ốc tự đứt khi đủ lực siết chặt cho một dải tiết diện cáp, phù hợp đấu nối cho cả cáp đồng và cáp nhôm.

 

Cấp điện áp:

10 (12) - 19/33 (36) kV

 

Tiêu chuẩn thử nghiệm:

- Đầu cáp T-plug CTS 630A được thử nghiệm theo tiêu chuẩn Châu Âu- CENLENEC HD 629.1

  (DIN VDE 0278, part 629-1).

- Đầu cốt có ốc tự đứt được thử nghiệm theo EN/IEC 61238 -1.

 

Mã hiệu sản phẩm

12kV

Q mm2

24kV

Q mm2

36kV

Q mm2

Ø 1 mm

CTKS 630 A 24 KV  25-70/EGA

50 - 95

25 - 70

….

14.7

CTKS 630 A 24 KV  95-240/EGA

150 - 240

95 - 240

….

22

CTKS 630 A 36 KV  50-95/EGA

 

95

50 - 95

22

CTKS 630 A 36 KV  150-240/EGA

 

240

150 - 240

30.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q    = Tiết diện cáp

Ø 1 = đường kính tối thiểu lớp cách điện của cáp sau khi gỡ bỏ lớp băng bán dẫn.

 

--> Catalogue chi tiết của sản phẩm