Triển lãm phụ kiện cáp ngầm Cellpack Electrical Products tại Dubai
Triển lãm phụ kiện cáp ngầm Cellpack Electrical Products tại Hội trợ Middle East Electricity (MEE) - Dubai

Từ ngày 2 đến 04 tháng 3 năm 2015 Cellpack Electrical Products giới thiệu các phát minh và giải pháp hệ thống lưới điện trung thế và hạ thế  tại hội chợ thương mại quốc tế  kỹ thuật điện và sản xuất năng lượng (Middle East Electricity) tại Dubai.

Trọng tâm triển lãm là về các chủ đề như năng lượng tái tạo, truyền tải điện và phân phối cũng như hiệu quả năng lượng.