Hộp nối cáp ngầm cáp đơn pha đến 24kV

CKM

Single-core straight joint with screw connector

 

 

Áp dụng:

Hộp nối cáp ngầm - Loại CKM phù hợp đấu nối cho cáp ngầm 1 pha cách điện (PVC, PE, EPR, XLPE) và cáp ngầm có lớp bán dẫn bọc ngoài khác nhau, cũng như cáp có cấu trúc là màn đồng hay sợi đồng cho điện áp đến 24kV.

Toàn bộ các thành phần của hộp nối đã được tích hợp trong thân hộp nối (kể cả măng sông có đầu ốc siết tự đứt). Do vậy, thi công lắp đặt hộp nối cáp ngầm CKM rất an toàn và thời gian thi công nhanh hơn gấp 3 lần so với hộp nối thông thường.

 

Cấp điện áp:

10 (12) - 22 (24) kV

 

Tiêu chuẩn thử nghiệm

Hộp nối kết hợp co nguội và đổ nhựa resin  được chế tạo và thử nghiệm theo  tiêu chuẩn Châu Âu CENELEC HD 629.1

 

 

Chủng loại sản phẩm

L

mm

B

mm

H

mm

Ø 1

mm

Tiết diện cáp

12kV

Q mm2

17.5kV

Q mm2

24kV

Q mm2

 CKM 24kV 50-150

470

71

85

15.1 – 28.5

70 - 150

70 - 150

50 - 150

 CKM 24kV 95-240

470

71

85

19.9 – 32.6

120 - 240

120 - 240

95 - 240

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø 1 = đường kính tối thiểu lớp cách điện của cáp sau khi gỡ bỏ lớp băng bán dẫn.