Hộp nối cáp ngầm bơm nhựa Resin đến 36kV

 

 

Áp dụng:

Hộp nối quấn băng, bơm nhựa resin - WMB phù hợp đấu nối cho cáp 1 pha hoặc 3 pha cách điện PE, XLPE, EPR…

 

Cấp điện áp:

10 (12) - 19/33 (36) kV

 

Tiêu chuẩn thử nghiệm

Hộp nối resin WMB được thử nghiệm theo  tiêu chuẩn VDE 0278 part 1, VDE 0278 part 2.

 

Hộp nối cho cáp ngầm trung thế 3 pha

 

12/20 (24)kV

19/33 (36)kV

Loại

Tiết diện cáp

mm2

Loại

Tiết diện cáp

mm2

 WMB 3.203

35

 WMB 3.301    

50

 WMB 3.204  

50

 WMB 3.302

70

 WMB 3.205  

70

 WMB 3.303

95

 WMB 3.206

95

 WMB 3.304  

120

 WMB 3.207    

120

 WMB 3.305  

  150

 WMB 3.208    

  150

 WMB 3.306

  185

 WMB 3.209  

  185

 WMB 3.307    

  240

 WMB 3.210

  240

 WMB 3.308    

  300

 WMB 3.211

  300

 WMB 3.309  

  400

 WMB 3.212

  400

 

 

 

 

-> Catalogue chi tiết của sản phẩm 

-> Video Hướng dẫn thi công hộp nối cáp ngầm resin 24kV