Đầu cáp T-plug 630A 24kV và T-plug 630A 36kV

Áp dụng:

Đầu cáp T-plug CTS 630A phù hợp để đấu nối cho cáp ngầm trung thế cách điện bằng PVC, PE, XLPE, EPR với thiết bị và Máy biến áp có Bushing Type C (EN 50180, EN 50181).  Sử dụng đầu cốt có ốc tự đứt khi đủ lực siết chặt và lắp đặt cho một dải tiết diện cáp, phù hợp đấu nối cho cả cáp đồng và cáp nhôm.

 

Cấp điện áp:

10 (12) - 19/33 (36) kV

 

Tiêu chuẩn thử nghiệm:

- Đầu cáp T-plug CTS 630A được thử nghiệm theo tiêu chuẩn Châu Âu- CENLENEC HD 629.1

  (DIN VDE 0278, part629-1).

- Đầu cốt có ốc tự đứt được thử nghiệm theo tiêu chuẩn EN/IEC 61238 -1.

 

Mã hiệu sản phẩm

12kV

Q mm2

24kV

Q mm2

36kV

Q mm2

Ø 1 mm

 CTS 630 A 24 KV  25-70/EGA

50 - 95

25 - 70

….

14.7

 CTS 630 A 24 KV  95-240/EGA

150 - 240

95 - 240

….

22

 CTS 630 A 36 KV  50-95/EGA

95

50 - 95

22

 CTS 630 A 36 KV  95-150/EGA

95 - 240

95 - 150

22

 CTS 630 A 36 KV  150-240/EGA

240

150 - 240

30.8

 CTS 630 A 36 KV  240-400/EGA

300-400

240 - 400

31.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q    = Tiết diện cáp

Ø 1 = đường kính tối thiểu lớp cách điện của cáp sau khi gỡ bỏ lớp băng bán dẫn.

 

 

-> Catalogue chi tiết của sản phẩm