Chống sét van Coupling 24kV - 42kV 10kA

 

Áp dụng:

Chống sét van đấu chồng Coupling Surge Arrester - CTKSA phù hợp đấu nối tiếp vào sau đầu cáp Plug-in Cellplux, loại CTS 630A 24kV và CTS 630A 36kV.  

 

Cấp điện áp:

10 (12) - 34 (42) kV

 

Tiêu chuẩn thử nghiệm:

Chống sét van đấu chồng Coupling được ản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế IEC 60099-4.

 

CTKSA - Class 1

Coupling Surge Arrester

 

 Technical data

CTKSA

12 kV

CTKSA

17 kV

CTKSA

19.5 kV

CTKSA

24 kV

 Art. No.

262054

262055

262816

262056

 Nominal leakage current I [kA]

10

10

10

10

 Rated voltage Ur [kV]

15

21

24

30

 Maximum Operating Voltage Uc [kV]

12.7

17

19.5

24

 Partial discharge at Uc [pC]

< 5

< 5

< 5

< 5

 Partial voltage [kV] at:

 

 

 

 

 Steep current impulse 1/20 µs

41.8

58.5

66.9

83.5

 Switching impulse current 125A

28.2

39.4

45.1

56.5

 Switching impulse current 500A

30.1

42.2

48.2

60.3

 Lightning impulse current 8/20 µs

37.6

52.6

60.2

75.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTKSA - Class 2

Coupling Surge Arrester

 

 Technical data

CTKSA

34 kV

 Art. No.

301492

 Nominal leakage current I [kA]

10

 Rated voltage Ur [kV]

42

 Maximum Operating Voltage Uc [kV]

34

 Partial discharge at Uc [pC]

< 5

 Partial voltage [kV] at:

 

 Steep current impulse 1/20 µs

120.4

 Switching impulse current 125A

84

 Switching impulse current 500A

89.6

 Lightning impulse current 8/20 µs

108.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--> Catalogue chi tiết của sản phẩm