Projects

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

SỬ DỤNG PHỤ KIỆN CÁP NGẦM CELLPACK TẠI VIỆT NAM

 

 

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Năm thực hiện

1

Nâng áp lộ ĐDK 680E3 lên 22KV từ dao 56 đến dao 60 (gói 14-DDTXL2011)

Công ty Điện lực

Hoàng Mai

2011

3

Gói thầu: Gói 02 - SCL11 - Tủ RMU

Tổng công ty Điện lực

TP. Hà Nội

7/2011

4

Gói thầu: Gói 03 - SCL12 - Tủ RMU

Tổng công ty Điện lực

TP. Hà Nội

12/2011

5

Khu ĐTM An Hưng

Công ty CP Đầu tư Đô thị An Hưng

2011

6

Xây dựng tuyến cáp ngầm 24KV chống quá tải cho lộ 472-E1.15

Công ty Điện lực

Long Biên

2012

7

Công trình: Nâng điện áp 22kV lộ 486-487 E12 và nâng điện áp 22kV lộ 484 E12

Ban QLDA Lưới Điện –

Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội

2012

10

Mua vật liệu điện trung hạ thế dùng cho vận hành năm 2012 (Gói thầu số 03-VTSX2012)

Công ty Điện lực

Đống Đa

6/2012

11

Cung cấp vật tư thiết bị và thi công nâng điện áp 22KV cho 5 TBA lộ 982E13 chống quá tải cho lộ 982E13 và lộ 982E13.

Công ty Điện lực

Đống Đa

8/2012

12

Gói thầu số 0812: Mua sắm Tủ RMU phục vụ Đầu tư xây dựng năm 2012

Công ty Điện Lực

Cầu Giấy

8/2012

13

Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ các công trình

năm 2013

Tổng công ty Điện Lực Campuchia

9/2012

14

Gói thầu NPC/SEIER.YP-G01: Cung cấp vật tư tuyến cáp ngầm 22kV -Yên Phong -Bắc Ninh

Ban Quản lý Dự Án lưới Điện – Tổng công ty điện lực Miền Bắc

10/2012

15

Gói thầu số 01: “Xây lắp công trình Khai thác 22kV-TBA 110kV Cầu Diễn san tải cho đường dây 483, 484 E1.9”

Công ty Điện lực

Cầu Giấy

 

11/2012

16

Xây dựng mới TBA nhà máy Yuongone

YUONGONE – Nam Định

11/2012

17

Gói thầu số 36 “Mua vật tư phục vụ vận hành kinh doanh quý IV năm 2012”.

Công ty Điện lực Ba Đình

12/2012

18

Gói thầu số 39 “Mua vật tư phục vụ các công trình xây dựng tuyến cáp ngầm năm 2013”.

Công ty Điện lực Ba Đình

12/2012

19

Gói thầu số 01: “Toàn bộ phần thi công xây dựng công trình cải tạo, hạ ngầm đường dây, cáp trên tuyến phố Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm”

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm

12/2012

20

Dự án: Hạ ngầm đường dây trung thế và trạm biến áp thị trấn Bà Rịa tỉnh Vũng Tàu

Tổng Công ty Điện lực Miền Nam

2/2013

21

Hợp đồng số:  02 / HĐ-PCTH-PVT. Gói 01-VTSX-13 Mua phụ kiện trung thế 

Công ty Điện Lực Tây Hồ

2/2013

23

Trạm biến áp công trình Mandarin Garden

Tập đoàn Hòa Phát

4/2013

24

Xây dựng mới tuyến cáp ngầm và 05 trạm biến áp – Điện lực Hà Đông

Công ty Điện lực Hà Đông

4/2013

25

Dự án: Thay thế các tuyến cáp ngầm trung thế sử dụng cáp nhôm không đảm bảo vận hành bằng cáp đồng 3x240mm2-24kV thuộc các TBA 110kV E1.8 ( lộ 479,481,490,489) và E1.18 ( lộ 474,491).

Công ty Điện Lực Hoàn Kiếm

5/2013

26

Gói 2-ĐTXD-2013: Mua vật tư phục vụ xây dựng  mới tuyến cáp ngầm 480BE21

Công ty Điện lực Tây Hồ

5/2013

27

Gói thầu số 01: Cung cấp cáp ngầm và phụ kiện. Dự án: Tuyến cáp ngầm 22kV cấp điện cho KĐT Sinh thái Vincom Village giai đoạn 1.

Tổng Công ty Điện lực

TP Hà Nội

6/2013

28

Tuyến cáp ngầm 22kV cấp điện cho nhà máy Samsung Electric Thái Nguyên

Công ty Điện lực Thái Nguyên

7/2013

29

Gói thầu 4.2(VL): Cung cấp phụ kiện cáp cho Công trình: Lắp đặt bổ sung tụ bù trung thế năm 2011 và lắp bổ sung tụ bù trung thế khi vực Đông Anh-Chèm 2013.

Ban QLDA Lưới Điện –  Tổng Công ty Điện lực

TP Hà Nội

8/2013

30

Gói thầu: CPC-DEP-I.2-G03 Cung cấp dây dẫn, dây cáp ngầm, cách điện và phụ kiện. Dự án: Trạm BA 110kV Đak Sông và nhánh rẽ, Trạm BA 110kV Hòn La và nhánh rẽ, Nâng công suất trạm 110kV Mỏ Đục và trạm 110kV Mang Yang.

Tổng công ty Điện lực Miền Trung

9/2013

31

Gói Thầu: Cung cấp phụ kiện cáp ngầm trung hạ thế (DEP-HNPC-HNC,HD&ST-G05). Tên dự án: Dự án phân phối hiệu quả. Tiểu dự án: Cải tạo lưới điện nống thôn khu vực Hà Nội cũ (giai đoạn 1).

Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội

11/2013

32

Dự án nhà máy lọc dầu Nghi Sơn – Thanh Hóa

Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam

12/2013

33

Gói thầu số 4: Cung cấp phụ kiện cáp ngầm và vật liệu thi công cáp

Công ty Điện lực Tây Hồ

3/2014

36

Công trình Nhà Quốc Hội và Hội trường Ba Đình mới

Ban QLDA Nhà Quốc Hội

4/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cung cấp phụ kiện cáp ngầm trung, hạ thế cho công trình tòa nhà Quốc hội 

và Hội trường Ba Đình mới.